Bestyrelsen

Bestyrelsen i Nordisk Flagselskab

Danmark

Anton Pihl

Formand


Finland – PrintScorpio OY

Ari Jarvinen

Kasserer


Danmark – Design Flag ApS

Majbritt Kildebæk Raun

Webmaster


Finland – Flagmore Ltd.

Ulla Petrell

Sekretær


Sverige – Flagghuset Europa AB

Stig Kvarnryd

Fane & Cermoni ansvarlig


Norge – Flaggfabrikken a.s.

Per Henrik Langseth ZagarDanmark – Langkilde & Søn

Gitte Gaden Jensen

Revisor