Historien om Nordisk Flagselskab

En forening for personer og firmaer med interesse i flag

Nordisk Flagselskab har siden 1973 samlet flaginteressede i hele Norden. Vores formål er at udveksle og udbrede viden om flag og flagbrug. Foreningen består dels af personer, der har flag som hobby, dels af virksomheder, der fremstiller flag.
 

Historien


 

I slutningen af januar 1973 samles en gruppe nordiske flag interesserede i København. Formålet var grundlaget for en nordisk forening for flag viden, svarende til de foreninger, der i de foregående år blev etableret i England, Holland, Nordamerika og andre steder. Christian Fogd Pedersen fra Danmark leder det konstituerende møde, der fandt sted hos Frederiksberg Kommunes Hovedbibliotek. Mødet talte tolv danskere, seks svenskere og tre nordmænd. Hertil kommer, det internationale vexillologiske samfund repræsenteret ved hollænderen Klas Sierksma, generalsekretær i FIAV. Friserne Sierksma afholdt under mødet taler om den frisiske flag. Nordmannen og juristen Atle-Grahl Madsen fortalte om sit arbejde med at udvikle ny norsk lovgivning flag, mens svenske Karl-Erik Weggerup talte om Skåne’s flag. Forsamlingen vedtog enstemmigt at stifte Nordisk Flag Selskab og dermed udgjorde 27 januar 1973 foreningens fødselsdag. En bestyrelse blev udpeget, og det første konstituerende møde blev afholdt den følgende dag.

Under den femte internationale vexillologikongress, afholdt i London i september 1973 blev Nordisk Flagselskab medlem af den internationale sammenslutning af flagforeninger, Fédération internationale des associations vexillologiques (FIAV). I 2003 blev virksomheden selv vært for den tyvende internationale vexillologikongress, da med Stockholm som kongresby.

Siden begyndelsen bar NFS’s vexillologiske forening været koncentreret omkring udgivelsen af tidsskrifter om flag, først Nordisk Flagskrift og siden Nordisk Flagkontakt.

I 1975 kom selskabets første udgivelse under titlen Nordisk Flagskrift. De første år udkom tidsskriftet en gang årligt, sidenhen to gang årligt, selv om dette blev rettet.tilståelse ud ét spørgsmål årligt, så det blev forsøgt med to numre om året, selv om den blev rettet. Gennem 1980’erne, viste det sig vanskeligt at opretholde udgivelsen af tidsskriftet. Der skal jo ikke kun redaktører til, men også aktive bidragsydere. Flagskriftet holdt derfor pause i årene 1985 til 1990. Det fjortende og sidste nummer i serien Nordisk Flagskrift blev udgivet i 1991.

I 1984 startede Nordisk flagselskab bladet Nordisk Flagkontakt. Også udgivelsen af Nordisk Flagkontakt var det første år begrænset til en udgivelse årligt. Fra 1987 blev der udgivet 2 årlige numre, et om forået og et i efteråret,  udgivet med to numre årligt, et i foråret og et i efteråret, og denne udgivelses plan har Nordisk Flagselskab formået at følge i årene siden.

Stiftelsen av Nordisk Flagselskab fik opmærksomhed i en artikel i avisen Politiken den 7. april 1973. Til højre i billedet ses Christian Fogd Pedersen, mens Atle Grahl-Madsen til venstre viser foreningens flag.


Hvorfor skal du også være medlem?

Der er flere grunde til at blive medlem, uanset om du har personlig eller professionel interresse


Flag kongres

Der afholdes en årlig kongres for medlemmer, denne arrangeres af de professionelle medlemmer og afholdes på skift i medlems landene.

Informations formidling

Vi formidler information omkring flag til hinanden og giver medlemmer mulighed for at poste disse på siden.

Netværk

Udbyg dit netværk uanset om det er professionelt eller privat du har interesse i flag.